Trang chủ |    Liên hệ
Cơ quan chủ quản: Tổng Công ty Điện lực miền Trung Điện thoại: 0511 3551.233 - 0511 3551.241 | Fax: 0511 2222.110;
Doanh nghiệp: Công ty Lưới điện Cao thế miền Trung, Địa chỉ: 81-89 Nguyễn Hữu Thọ - TP.Đà Nẵng Website được xây dựng bởi Central Grid Company